BePdc: REGELS

De regels zijn van toepassing op beide wedstrijden, tenzij anders vermeld.

INSCHRIJVING

De deelnemers moeten een geldig Belgisch identiteitsbewijs of paspoort (legaal document met foto), en bewijs van ziekteverzekering (klevertje) kunnen voorleggen bij aanmelding ter plaatse.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijk ongevallen of schade als gevolg van deelname aan dit evenement.
Alle kandidaten nemen op eigen risico deel.

De deelnemer verbindt zich ertoe de voorwaarden en regels te lezen en na te leven.

Deelname is enkel mogelijk voor deelnemers met Belgische nationaliteit, of die sinds minimum vijf jaar gedomicilieerd zijn in België en minimum 18 jaar oud zijn.

De inschrijving is pas geldig na het versturen van het inschrijvingsformulier en de betaling van het inschrijvingsgeld.

De inschrijvingskost bedraagt €30,00 per kandidaat en moet ten laatste 14 dagen na inschrijving op de rekening staan van de Belgian Pole Dance vzw BE56 0689 0481 2488.
In geval van annulatie, om welke reden ook, kan dit bedrag niet teruggevorderd of ingeruild worden voor een inkomticket. Deelnemers die annuleren en de wedstrijd willen zien, zijn verplicht een ticket te kopen.

De inschrijving kan vanaf 15 oktober 2018 tot 15 december 2018, of tot de categorie volzet is.

CATEGORIEËN

Pole Dance

In deze wedstrijd ligt de focus op het technische en artistieke aspect van paaldans.
We hechten belang aan het totaalpakket: afwerking, tricks en show.
Vulgaire acts met suggestieve handelingen zijn niet toegestaan.
Twijfel je over je act, contacteer ons dan op info@bepdc.be

Pole Exotic

In deze wedstrijd ligt de focus op het sensuele aspect van paaldans en wordt op hakken gedanst.
Show, flow en sensualiteit zijn belangrijker dan de moeilijkheidsgraad van de tricks.
Vulgaire acts met suggestieve handelingen zijn niet toegestaan.
Twijfel je over je act, contacteer ons dan op info@bepdc.be

In beide wedstrijden zijn er vier categorieën:

Women - Amateur: Iedereen die haar kunsten wil tonen (zonder te dingen naar de titel van Belgische Kampioene).
Deze categorie is niet voor paaldansdocenten (*), studio-eigenaars of winnaars van de categorie Professional.

Women - Professional: Iedereen die naar de titel van Belgische Kampioene wil dingen.
Paaldansdocenten (*) en studio-eigenaars zijn hier welkom.

Doubles: Duo's kunnen van hetzelfde of een verschillend geslacht zijn.

Men: Alle mannen met paaldanservaring zijn welkom.

(*) Een paaldansdocent is iemand die paaldansles geeft en hier al dan niet voor betaald wordt.
Ook mensen in opleiding worden beschouwd als docent.

MUZIEK

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de kwaliteit en lengte van de mp3 te controleren.
Hou er rekening mee dat de kwaliteit van je bestand je act mee bepaalt.
Gebruik daarom legale downloads.
Indien je muziek geknipt moet worden, zorg er dan voor dat je nummer niet abrupt eindigt.
Uiteraard is het toegestaan om eigen muziek te maken, zolang deze voldoet aan de voorwaarden hierboven.

De muziek mag maximum 4 minuten duren. Dit geldt voor elke categorie.
Er is geen minimumduur.

De deadline voor aanlevering van de definitieve mp3 is 15 maart 2019.
Laattijdige aanlevering levert 5 minpunten op in de eindscore.
Aanleveren kan via info@bepdc.be

PALEN

De optredens zullen plaatsvinden op een Truss-structuur van 4m hoog waaraan twee X-Pole-wedstrijdpalen
worden bevestigd met een diameter van 45mm.

De twee palen staan 3m uit elkaar, de paal rechts (gezien vanuit het publiek) staat op spinning en de linkse op static.
Bij duo's kunnen, op vraag, beide palen op spinning of static worden gezet.
Dit moet kenbaar worden gemaakt voor 15 maart 2019 via info@bepdc.be
De definitieve startpositie moet kenbaar gemaakt worden voor 15 maart 2019 via info@bepdc.be.
Laattijdig kenbaar maken levert 5 minpunten op in de eindscore.

JURYCRITERIA

Elk jurylid zal een scoreblad, zoals hieronder, invullen.

Pole Dance

1. Artistieke waarde /40

-dans in de paal en op de grond
-relatie tussen muziek, beweging en thema
-kostuum, make-up, kapsel, accessoires en verband met het thema
-podiumprésence, contact met publiek of partner

2. Technische waarde /60

-moeilijkheidsgraad van elementen en combinaties op de paal
-verzorgde uitvoering, lijnen, houding, afwerking
-kracht
-flexibiliteit
-dynamiek en flow
-spins

Pole Exotic

1. Artistieke waarde /60

-floorwork en dans
-relatie tussen muziek, beweging en thema
-kostuum, make-up, kapsel, accessoires en verband met het thema
-podiumprésence, contact met publiek of partner
-sensualiteit, is dit voelbaar doorheen de hele act (floorwork en tricks)
-showgehalte, originaliteit van de act

2. Technische waarde /40

-moeilijkheidsgraad floorwork
-moeilijkheidsgraad van elementen en combinaties op de paal
-verzorgde uitvoering, lijnen, houding, afwerking
-dynamiek en flow

GRIPS

De toegelaten producten zijn mighty grip, dry hands, itac, dew point, liquid grip, vloeibaar magnesium, magnesium in poedervorm of elk ander toegelaten product (aangevraagd via mail).
Grips mogen uitsluitend op het lichaam worden gebruikt en niet op de paal.
Het is verboden om lotions, oliën en melk voor het lichaam te gebruiken voor het optreden.

Handschoenen zijn enkel toegelaten mits medische verklaring.

KOSTUUMS

Pole Dance

Er wordt blootsvoets opgetreden.
Deelnemers dienen zich zo te kleden dat de geslachtsdelen en billen bedekt zijn en blijven, ook de boezem dient bedekt te zijn en te blijven.
Bikinibroekjes, brazilian short of hotpants zijn niet toegestaan.
Choreografieën in stripteasestijl zijn verboden.
Het niet respecteren van de kledingvoorschriften leidt tot 5 minpunten op de eindscore.

Pole Exotic

Hakken zijn verplicht.
Deelnemers dienen zich zo te kleden dat de geslachtsdelen bedekt zijn en blijven, ook de boezem dient bedekt te zijn en te blijven.
Bikinibroekjes, brazilian short of hotpants zijn toegestaan, G-strings en dergelijke niet.
Het is toegestaan kledij uit te trekken, maar er moet wel aan de kledingvoorschriften voldaan blijven.
Het is toegestaan kniebescherming te dragen.

ACCESSOIRES

Het gebruik van accessoires als een stoel, hoed, etc. is toegestaan.
Extra mensen op het podium zijn niet toegelaten.
Het is verboden gebruik te maken van gevaarlijke accessoires als vuur, olie of andere zaken die gevaarlijk zijn.
Deelnemers moeten voor 15 maart 2019 via info@bepdc.be doorgeven welke accessoires ze willen gebruiken.
Laattijdig kenbaar maken levert 5 minpunten op in de eindscore.
De gebruikte accessoires moeten binnen de twee minuten opgeruimd en klaargezet kunnen worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de deelnemer of van iemand die daarvoor verantwoordelijk gesteld wordt door de deelnemer.

FOTO'S/VIDEO'S

De deelnemer aanvaardt dat hij/zij mogelijk gefotografeerd of gefilmd zal worden.
Alle foto's en video's gemaakt door de officiële fotografen en cameramensen zijn het bezit van de organisatie en mogen voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

DISKWALIFICATIE

Een vulgaire dansstijl met overdreven seksuele tint, gebruik van alcohol en drugs, wangedrag van de deelnemer, publieke negatieve opmerkingen over de concurrenten, juryleden, sponsors en de organisatie leiden tot diskwalificatie van de deelnemer.

MINPUNTEN

-deadline voor betaling: ten laatste 14 dagen na inschrijving moet het geld ontvangen zijn door ons, anders 5 minpunten op de eindscore
-deadline voor accessoires: 15 maart 2019, anders 5 minpunten op de eindscore
-deadline voor definitieve mp3: 15 maart 2019, anders 5 minpunten op de eindscore
-deadline voor startpositie: 15 maart 2019, anders 5 minpunten op de eindscore
-deadline duo's stand palen: 15 maart 2019, anders 5 minpunten op de eindscore
-het niet naleven van de kledingvoorschriften, 5 minpunten op de eindscore

BESLISSINGEN VAN DE JURY

De beslissing van de jury is definitief.

AANPASSINGEN

De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de regels van de wedstrijd aan te passen.