BePdc: REGELS EN VOORWAARDEN

Voorwaarden

INSCHRIJVING

De deelnemer verbindt zich ertoe de voorwaarden en regels te lezen en goed te keuren.

Deelname is enkel mogelijk voor deelnemers met Belgische nationaliteit, of die sinds minimum vijf jaar gedomicilieerd zijn in België
en minimum 18 jaar oud zijn.

De inschrijving is pas geldig na het versturen van het inschrijvingsformulier en de betaling van het inschrijvingsgeld.

De inschrijvingskosten bedragen €20 per kandidaat en moeten betaald worden bij de verzending van het deelnameformulier.
Het bedrag kan gestort worden op de rekening van de Belgian Pole Dance vzw BE56 0689 0481 2488.
In geval van annulatie, om welke reden ook,  kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. 

De inschrijving kan vanaf 15 november en de deadline voor de inschrijving is 15 maart.

CATEGORIEËN

Er zijn vier categorieën:

Women - Amateur: Iedereen die haar kunsten wil tonen (zonder te dingen naar de titel van Belgische Kampioene).
Deze categorie is niet voor paaldansdocenten (*), studio-eigenaars of winnaars van de categorie Professional.

Women - Professional: Iedereen die naar de titel van Belgische Kampioene wil dingen.
Paaldansdocenten (*), studio-eigenaars zijn hier welkom.

Doubles: Duo's kunnen van hetzelfde of een verschillend geslacht zijn.

Men: Alle mannen met paaldanservaring zijn welkom.

(*) Een paaldansdocent is iemand die paaldansles geeft en hier al dan niet voor betaald wordt.
Ook mensen in opleiding die lesgeven, worden beschouwd als docent.

MUZIEK

De muziek mag maximum 4 minuten duren. Dit geldt voor elke categorie.
Er is geen minimumduur.
De deadline voor aanlevering van de definitieve mp3 is 15 maart.
Laattijdige aanlevering levert 1 minpunt op in de eindscore.

PALEN

De optredens zullen plaatsvinden op een Truss-structuur van 4m hoog waaraan twee wedstrijdpalen van hoge kwaliteit
van het merk X-Pole worden bevestigd met een diameter van 45mm. De twee palen staan 3m uit elkaar.
Voor de solo’s zal de paal rechts (gezien vanuit het publiek) op spinning staan en is de linkse statisch.
Bij duo's kunnen, op vraag, beide palen op spinning of static worden gezet. Dit moet kenbaar worden gemaakt voor 15 maart.
De definitieve startpositie moet kenbaar gemaakt worden voor 15 maart.
Laattijdig kenbaar maken levert 1 minpunt op in de eindscore.

JURYCRITERIA

Elk jurylid zal een puntenblad, zoals hieronder, invullen.
De punten worden opgeteld tot een score op 100.

1. Artistieke waarde /40

-dans in de paal en op de grond
-relatie tussen muziek, beweging en thema
-kostuum, make-up, kapsel en verband met het thema
-podiumprésence, contact met publiek of partner

2. Technische waarde /60

-moeilijkheidsgraad van elementen en combinaties op de paal
-verzorgde uitvoering, lijnen, houding,  afwerking
-kracht
-flexibiliteit
-dynamiek en flow
-spins                       

Regels

De deelnemers moeten een geldig Belgisch identiteitsbewijs of paspoort (legaal document met foto), en bewijs van ziekteverzekering kunnen voorleggen.

De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijk ongevallen of schade als gevolg van deelname aan dit evenement.
Alle kandidaten nemen op eigen risico deel.

Deelnemers sturen hun definitieve mp3 via WeTransfer door naar bepdc.be@gmail.com voor 15 maart.

Deelnemers sturen hun startpositie door naar bepdc.be@gmail.com voor 15 maart.

DAGINDELING

Meer info volgt.

GRIPS

De toegelaten producten zijn mighty grip, dry hands, itac, dew point, liquid grip, vloeibaar magnesium, magnesium in poedervorm of elk ander toegelaten product (aangevraagd via mail).
Grips mogen uitsluitend op het lichaam worden gebruikt en niet op de paal.
Het is verboden om lotions, oliën en melk voor het lichaam te gebruiken voor het optreden.

Handschoenen zijn toegelaten mits medische verklaring

KOSTUUMS

Er wordt blootsvoets opgetreden.
Deelnemers dienen zich zo te kleden dat de geslachtsdelen en billen bedekt zijn en blijven, ook de boezem dient bedekt te zijn.
Bikinibroekjes, brazilian short of hotpants zijn niet toegestaan.
Choreografieën in stripteasestijl zijn verboden.
Het niet respecteren van de kledingvoorschriften leidt tot 5 minpunten op de eindscore.

ACCESSOIRES

Het gebruik van accessoires als een stoel, hoed, etc. is toegestaan.
Het is verboden gebruik te maken van gevaarlijke accessoires als vuur, olie of zaken die gevaarlijk zijn voor de concurrenten
of het publiek. Deelnemers moeten voor 15 maart per mail aan de organisatie doorgeven welke accessoires ze willen gebruiken.
Laattijdig kenbaar maken levert 1 minpunt op in de eindscore.

FOTO'S/VIDEO'S

De deelnemer aanvaardt dat hij/zij mogelijk gefotografeerd of gefilmd zal worden.
Alle foto's en video's gemaakt door de officiële fotografen en cameramensen zijn het bezit van de organisatie
en mogen voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

DISKWALIFICATIE

Een vulgaire dansstijl met overdreven seksuele tint, gebruik van verdovende middelen, wangedrag van de deelnemer,
publieke negatieve opmerkingen over de concurrenten, juryleden, sponsors en de organisatie.

MINPUNTEN

-deadline voor betaling: bij inschrijving, anders 1 minpunt op de eindscore
-deadline voor accessoires: 15 maart, anders 1 minpunt op de eindscore
-deadline voor definitieve mp3: 15 maart, anders 1 minpunt op de eindscore
-deadline voor startpositie: 15 maart, anders 1 minpunt op de eindscore
-deadline duo's stand palen: 15 maart, anders 1 minpunt op de eindscore
-het niet naleven van de kledingvoorschriften, 5 minpunten op de eindscore

BESLISSINGEN VAN DE JURY

De beslissing van de jury is definitief.

AANPASSINGEN

De organisatie behoudt zich het recht te allen tijde de regels en voorwaarden van de wedstrijd aan te passen.